Դպրոցի խորհուրդը

Խորհուրդ   27.05. 2021թ.

 

արձանագրություն 3   

  արձանագրություն 4

 

Մանկավարժական խորհուրդ

Սվետլանա Խաչատրյան -խորհրդի նախագահ

Գարուն Սահակյան

Մանե Հովհաննիսյան

Այդինյան Ալվարդ

Հախյան Մերի

Շիրինյան Մարինե

Ծնողական  խորհուրդ

Հարությունյան Աննա

Սաֆարյան Ռուզան

Շիրինյան Մարինե

Մարտիրոսյան Նարինե

Մարտիրոսյան Մարյանա

Աշակերտական խորհուրդ

 

 

Սվետլանա Սահակյան (նախագահ)

Սոնա Խաչատրյան

Մոնիկա Ջավադյան

Սոֆիա Մարտիրոսւյան