Աշխատակզմը

Տնօրեն 

Սվետլանա Մեսրոպի Խաչատրյան

ՈՒսուցիչներ

Գարուն Գուրգենի Սահակյան

Մանե Սպարտակի Հովհաննիսյան

Ալվարդ Աշոտի Այդինյան

Մարինե Լավրենտի Շիրինյան

Մերի Ռաֆիկի Հախյան

Տնտեսական աշխատողներ

Սմելա Գուրգենի Միքայելյան

Մարետա Միշայի Հայրապետյան

Աննա Բորիկի Հարությունյան

Արթուր Ռոբերտի Սաֆարյան

Սոֆիկ Ղարիբի Պետրոսյան