Թափուր տեղեր

Թափուր տեղեր

ռուսաց լեզու – 7 դասաժամ

մաթեմատիկա -7.5դասաժամ

աշխարհագրություն -2.5 դասաժամ

ֆիզիկա — 3դասժամ

քիմիա -2.5դասաժամ

կենսաբանություն -3 դասաժամ

դասվար 2-րդ, 4-րդ դասարաններ-18 դասաժամ

կերպարվեստ -0.5 դասաժամ

հասարակագիտություն -1դասաժամ