Հայտարարություն

Հայտարարություն

Հայտարարվում է մրցույթ` ՀՀ Սյունիքի մարզի <<Ա. Վ. Սարդարյանի անվան Ագարակի հիմնական դպրոց>> ՊՈԱԿի ռուսաց լեզվի (7դասաժամ), մաթեմատիկայի (10դասաժամ), աշխարհագրության (2, դասաժամ), ֆիզիկայի (2 դասաժամ), քիմիայի (2 դասաժամ), կենսաբանության (2 դասաժամ), դասվար` 1-ին, 3-րդ դասարաններ (17 դասաժամ), կերպարվեստի (0,5 դասաժամ) և հասարակագիտության (1 դասաժամ) ուսուցչի թափուր տեղերի համար:

Մրցույթն անցկացվում է երկու փուլով` թեստավորման և հարցազրույցի: Թեստավորման փուլն անցկացվում է` ըստ ՀՀ ԿԳՄՍՆ մշակած հարցաշարի: Հարցազրույցի փուլի հարցաշարը կազմում է հաստատությունը և յուրաքանչյուր մասնակցի հետ հարցազրույցն անցկացնում առանձին:

Մրցույթին մասնակցելու համար պետք է ներկաայացնել`

դիմում (Ձև1), մեկ լուսանկար 3×4 չափի,

բարձրագույն կրթությունը հաստատող փաստաթուղթ(դիպլոմ),

անձը հաստատող փաստաթուղթ,

-<<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան` աշխատանքային ստաժի վերաբերյալ տեղեկանք աշխատավայրից և աշխատանքային գրքույկի պատճենը (առկայության դեպքում),

-ինքնակենսագրություն (Ձև 5),

-այլ պետությունների քաղաքացիները` ՀՀ-ում աշխատելու իրավունքը հաստատող փաստաթուղթ,

— ՀՀ արական սեռի քաղաքացիները` նաև զինվորոկան գրքույկ,

-հրատարակված հոդվածների ցանկ կամ գիտական կոչումը հաստատող փաստաթղթեր (առկայության դեպքում),

-որակավորման տարակարգ ունենալու դեպքում` հաստատող փաստաթուղթ:

Տնօրենի կողմից նշանակված պատասխանատու անձը փաստաթղթերի բնօրինակները համեմատում է պատճենների հետ և բնօրինակները վերադարձնում: Եթե ներկայացված փաստաթղթերի ցանկը ամբողջական չէ կամ առկա են թերություններ, մասնակիցը կարող է մինչև փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտը վերացնել և համալրել դրանք:

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև սեպտեմբերի 14-ը ներառյալ, ամեն օր` ժամը10:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ, կիրակի և այլ ոչ աշժատանքային օրերից:

Մրցույթը տեղի կունենա սեպտեմբերի 16-ին` ժամը 14:00-ին, ՀՀ Սյունիքի մարզի Ա. Վ. Սարդարյանի անվան Ագարակի հիմնական դպրոցում:

Տեղեկությունների համար զանգահարել` (098) 31-96-96 հեռախոսահամարով

Հայտարարություն

Հայտարարություն
Ա. Վ. Սարդարյանի անվան Ագարակի հիմնական դպրոցը հայտարարում է 2020-2021 ուստարվա 1-ին դասարանցիների ընդունելություն:
Փաստաղթերի ընդունման ժամկետը՝ 2020թ. հունիսի 1-ից մինչև օգոստոսի 31-ը ներառյալ:
Պահանջվող փաստաթղթեր՝
1. Ծնողի կամ օրինական ներկայացուցչի դիմում:
2. Սովորողի ծննդյան վկայականի պատճենը:
3. Տեղեկանք սովորողի հանրային ծառայությունների համարանիշ հատկանեցնելու մասին /սոցիալական քարտ/:
4. Տեղեկանք սովորողի առողջության մասին:
5. Տեղեկանք սովորողի հաշվառման մասին:
6. 2 լուսանկար՝ 3×4 չափի:
7. Ծնողի կամ օրինական ներկայացուցչի անձնագրի պատճենը:

Տնօրենություն՝ հեռ. (098) 319696